Your search results

PREČO JE DÔLEŽITÝ REALITNÝ MARKETING?

Posted by admin on 5. februára 2021
0

V minulých dieloch môjho blogu sme si priblížili riziká súvisiace s predajom nehnuteľnosti prostredníctvom viacerých realitných kancelárií a výhody, ktoré predávajúcemu prináša exkluzívny predaj. V tomto diely si rozoberieme potrebu realitného marketingu, ktorý je v období, po vypuknutí krízy veľmi dôležitým nástrojom úspešného predaja.

Prv, ako sa začneme venovať realitnému marketingu si pripomeňme, že maklér, ktorému na základe mojích odporúčaní z predošlej poradne zveríte predaj svojej nehnuteľnosti, musí mať vašu absolútnu dôveru. Dbajte na to, aby maklér zabezpečil kvalitné fotografie a v ideálnom prípade aj video predávanej nehnuteľnosti. Pred samotným fotením nehnuteľnosť dôkladne poupratujte a odstráňte nepotrebné veci, aby pôsobila čisto, svetlo a vzdušne. Fotky sú pri predaji veľmi dôležité, preto si radšej počkajte na pekný, slnečný deň. Výsledný efekt v kombinácii s dobrým fotografom bude stáť za to. Okrem kvalitných fotografií musí dobrý maklér zabezpečiť aj detailnú prezentáciu v ktorej uvedie všetky podstatné informácie a vyzdvihne benefity predávanej nehnuteľnosti. Kvalitná prezentácia eliminuje takzvaný realitný turizmus a ušetrí predávajúcemu, kupujúcemu, ale aj maklérovi veľa času, ktorý by inak všetci zúčastnení mrhali nezmyselnými obhliadkami len kvôli nedostatku informácií. Kvalitné realitné kancelárie potom prezentáciu uverejnia okrem svojej internetovej stránky aj na najnavštevovanejších zie, ale kvalitnytujadujj kancelrnetovej strmostatku poskytnanie dohodnite realitných portáloch a propagujú ju prostredníctom tzv. PPC kampane. Takáto inzercia je spoplatnená a je na ťarchu realitnej kancelárie. Realitné kancelárie, ktoré za svoje služby požadujú nízku províziu túto službu neposkytujú. Preto sa neriaďte výškou provízie, ale rozsahom služieb, ktoré vám ponúkajú. Okrem internetovej prezentácie je vhodné na nehuteľnosť umiestniť aj reklamnú plachtu s nápisom “NA PREDAJ” a telefonickým kontaktom na makléra. V zásade platí, že čím viac marketingových kanálov maklér využíva, tým viac dostáva predávanú nehnuteľnosť do povedomia trhu. Úlohou makléra je prostredníctvom realitného marketingu osloviť potencionálnych kupujúcich a dostať ich na osobnú obhliadku nehnuteľnosti. O obhliadke nehnuteľnosti si povieme v ďaľšom článku.

Porovnať