Your search results

NEBOJTE SA EXKLUZIVITY

Posted by admin on 5. februára 2021
0

V predošlom, úvodnom diely môjho blogu sme si, spoločne ukázali ako vyzerá štandardný predaj nehnuteľnosti. Tento predaj bol uskutočnený  prostredníctvom neexkluzívneho zastúpenia. Kedy niekoľko realitných kancelárií ponúka na predaj vašu nehnuteľnosť. Zároveň sme si priblížili, aké možné riziká z takéhoto spôsobu predaja vyplývajú. Okrem plýtvania vášho času, spôsobenou nekvalitnou marketingovou prezentáciou a nedostatkom motivácie makléra, hrozí aj strata bonity vašej, inak možno kvalitnej nehnuteľnosti, ktorá môže viesť od predĺženia času predaja, až k zníženiu predajnej ceny. V prípade, ak sa rozhodnete predať svoju nehnuteľnosť, kontaktujte na základe referencií a dosiahnutých výsledkov konkrétneho realitného makléra. Urobte si prieskum trhu a pozrite si aké nehnuteľnosti ponúka vo svojom portfóliu na predaj. Prípadne si vytipujte viac realitných maklérov a dohodnite si s nimi individuálne osobné stretnutie. Na osobnom stretnutí ukážte maklérovi svoju nehnuteľnosť a vypočujte si jeho rady, odporúčania a navrhovaný systém predaja, počnúc marketingovým plánom až po odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi. Veľkú úlohu hrá samotné vystupovanie makléra, jeho správanie, obchodné zručnosti, ale aj sympatie. Maklér, ktorý pracuje výhradne prostredníctvom exkluzívneho zastúpenia má oveľa väčšiu motiváciu vašu nehnuteľnosť predať. Nemusí sa pretekať s inými realitkami a robiť neuvážené kroky. Pracuje s nadhľadom a má čas dôsledne pripraviť marketingovú stratégiu predaja, ktorú po vašom odsúhlasení následne zrealizuje. Okrem toho si s maklérom budujete osobný vzťah, ktorý by sa dal prirovnať k vzťahu s privátnym bankárom. Nadôležitejšie je, aby maklér poznal vaše potreby. Pokiaľ máte principiálne výhrady voči exkluzívnemu zastúpeniu, ohraničte ho určitým časom, minimálne však po dobu troch až šiestich mesiacov. Nezabúdajte, že výhodný predaj nehnuteľnosti nie je vždy otázkou niekoľkých dní, ale môže trvať aj niekoľko týždňov. Realitný maklér je finančne ohodnotený až po úspešnom zrealizovaní obchodu, čiže sa nemusíte báť, že by ste museli platiť províziu pokiaľ by bol maklér pri predaji vašej nehnuteľnosti neúspešný. V ďaľšom vydaní sa budeme venovať potrebe kvalitného realitného marketingu, ako najdôležitejšieho nástroja úspešného predaja nehnuteľnosti.

Porovnať