Your search results

POTREBUJEM KÚPIŤ

Potrebujete kúpiť nehnuteľnosť, ale za najcennejšiu komoditu považujete VÁŠ ČAS? Poskytujeme 5***** privátne realitné služby. Pomôžeme Vám zorientovať sa v mori nehnuteľností a na základe Vašich preferencií Vám nájdeme a zobchodujeme Vašu vysnívanú nehnuteľnosť.

Aby sme Vás dokázali maximálne časovo odbremeniť, čo najrýchlejšie a čo najvýhodnejšie nájsť Vašu novú nehnuteľnosti, potrebujeme Vašu plnú dôveru. Preto pracujeme predovšetkým prostredníctvom referencií a výhradne EXKLUZÍVNE. Kúpa Vašej novej nehnuteľnosti je predmetom vzájomnej písomnej dohody medzi Vami, ako záujemcom o kúpu nehnuteľnosti a našou spoločnosťou, čím dostávate garanciu, že hľadanie Vašej novej nehnuteľnosti berieme naozaj vážne a naším prvoradým cieľom je Vaša spokojnosť. Vďaka 5***** privátnym realitným službám na mieru, ktoré pre svojich klientov zabezpečujeme, sa môžete pokojne venovať svojej práci, rodine, či voľnočasovým aktivitám, pretože celý obchod za Vás riešime my.

PRVÝ KONTAKT

V prvom rade si veľmi vážime, že ste sa na nás obrátili s dôverou o pomoc pri kúpe Vašej nehnuteľnosti. Od začiatku k naším klientom pristupujeme individuálne, diskrétne a úctivo. Naším cieľom je klienta maximálne odbremeniť od úkonov súvisiacich s kúpou nehnuteľnosti a tým mu šetriť čas a peniaze. Preto osobne, telefonicky, alebo emailom Vás požiadame o základné informácie o nehnuteľnosti, ktorú hľadáte.

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Na základe prvotných informácií sa dohodneme na termíne nezáväzného, osobného stretnutia, kde si spoločne prejdeme Vaše preferencie a požiadavky. Na tomto stretnutí si priblížime situáciu na realitnom trhu, vysvetlíme čo pre Vás vieme spraviť a čo navrhujeme.

ZAČIATOK SPOLUPRÁCE

Pokiaľ Vás naša prezentácia zaujala a dobrovoľne sa rozhodnete stať súčasťou nášho portofólia spokojných zákazníkov, podpíšeme vzájomnú Dohodu o sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti, čím získavate doklad o tom, že proces kúpy Vašej nehnuteľnosti je v súlade s platnou legislatívou SR a my transparentný mandát na Vaše zastupovanie pri hľadaní novej nehnuteľnosti.

VÝBER NEHNUTEĽNOSTI

Akonáhle od Vás dostaneme písomný mandát na zastupovanie, pripravíme Vám ponuku nehnuteľností, ktoré vyhovujú Vaším požiadavkam. Ako prvé prezrieme databázu nehnuteľností, ktoré máme v ponuke. Pokiaľ žiadna z ponúk nevyhovuje zadaniu, sústredíme sa na našu internú databázu referencií a klientov, ktorých máme v našom portfóliu. Ak sa ani medzi neverejnenými ponukami nenájde žiadna vhodná, oslovíme naších zmluvných realitných partnerov s ktorými spolupracujeme. Ako posledný nástroj využívame verejnú inzerciu, kde nadviažeme spoluprácu s predávajúcimi, resp. realitnými sprostredkovateľmi.

INDIVIDUÁLNA OBHLIADKA

Pokiaľ si vyberiete niektorú z ponúk, skôr ako pôjdeme na samotnú obhliadku nehnuteľnosti, vyžiadame od majiteľa, resp. sprostredkovateľa všetky dôležité informácie vopred. Na základe týchto informácií dohodneme individuálnu obhliadku, počas ktorej sa zameriame na najdôležitejšie atribúty ponúkanej nehnuteľnosti ako lokalita, stav, cena, atď. Na základe zozbieraných údajov a Vašej spätnej väzby pripravíme analýzu rentability, kde posúdime, či ponuka je, alebo nie je výhodná, prípadne pripravíme návrhy na zlepšenie.

OSOBNÉ JEDNANIA

Pokiaľ sa po vzájomnej konzultácii rozhodnete ponúkanú nehnuteľnosť kúpiť, urobíme všetko pre to, aby ste ju nadobudli za čo najvýhodnejších podmienok. To znamená, že našou úlohou je vyjednať zľavu, parkovacie miesto v cene, nábytok, alebo iný benefit, ktorý Vám v konečnom dôsledku ušetrí peniaze alebo čas. Pokiaľ budete na kúpu potrebovať úver, zariadime všetko potrebné, aby ste získali najvýhodnejšie podmienky na trhu. Rovnako Vám priblížime samotný úverový proces v súvislosti s celou transakciou. Počas celej doby zastupujeme Vaše záujmy, keďže ste náš klient. Samotné jednania vedie skúsený obchodník s niekoľkoročnou praxou a množstvom úspechov z realitnej branže.

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI

Po dohode s druhou zmluvnou stranou pripravíme, alebo budeme participovať na príprave zmluvnej dokumentácie a dohliadať na kvalitný právny servis. Celá transakcia bude pod drobnohľadom našej advokátskej kancelárie, s ktorou budeme konzultovať a pripomienkovať znenie zmlúv. V prípade úveru zabezpezpečíme všetko potrebné, aby ste boli do maximálnej možnej miery ušetrený od byrokracie. Ak nehnuteľnosť plánujete kúpiť prostedníctvom vlastných zdrojov, zabezpečíme úschovu kúpnej sumy prostredníctvom bankovej vikulácie, notárskej úschovy, alebo advokátskej úschovy. V zápätí dohliadneme na katastrálne konanie a prevod vlastníckych práv.

POPREDAJNÝ SERVIS

Akonáhle uplynie zákonom stanovená lehota a príslušný Kataster povolí vklad, vlastnícke právo k nehnuteľnosti prechádza zo pôvodného majiteľa na Vás ako nového vlastníka. My zabezpečíme aktuálny list vlastníctva, kde figurujete už ako nový majiteľ. Na základe tohto dokumentu príslušná inštitúcia uvoľní Vaše peniaze z úschovy na účet predávajúceho. Po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, spoločne podľa vopred dohodnutých podmienok preberieme nehnuteľnosť od pôvodného majiteľa. Pripravíme všetky potrebné dokumenty na prepis nehnuteľnosti, aby sme Vás odbremenili od úplného začiatku, až do samého konca kúpy Vašej nehnuteľnosti.

Porovnať