Your search results

ZVERTE PREDAJ SVOJEJ NEHNUTEĽNOSTI SKUTOČNÝM PROFESIONÁLOM

Potrebujete predať svoju nehnuteľnosť, ale za najcennejšiu komoditu považujete VÁŠ ČAS? Poskytujeme 5***** privátne realitné služby. Zameriavame sa výlučne na EXKLUZÍVNY predaj KVALITNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ, ktorého cieľom je úspora času, zdravia a peňazí.

Aby sme Vás dokázali maximálne časovo odbremeniť, čo najrýchlejšie a čo najvýhodnejšie zrealizovať predaj Vašej nehnuteľnosti, potrebujeme Vašu plnú dôveru. Preto pracujeme predovšetkým prostredníctvom referencií a výhradne EXKLUZÍVNE.

Predaj Vašej nehnuteľnosti je predmetom vzájomnej písomnej dohody medzi Vami, ako majiteľom nehnuteľnosti a našou spoločnosťou, čím dostávate garanciu, že sprostredkovanie predaja Vašej nehnuteľnosti berieme naozaj vážne a naším prvoradým cieľom je Vaša spokojnosť.

Vďaka 5***** privátnym realitným službám na mieru, ktoré pre svojich klientov zabezpečujeme, sa môžete spokojne venovať svojej práci, rodine, či voľnočasovým aktivitám, pretože celý obchod za Vás riešime my.

Potrebujete predať svoju nehnuteľnosť, ale za najcennejšiu komoditu považujete VÁŠ ČAS? Poskytujeme 5***** privátne realitné služby. Zameriavame sa výlučne na EXKLUZÍVNY predaj KVALITNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ, ktorého cieľom je úspora času, zdravia a peňazí.

Aby sme Vás dokázali maximálne časovo odbremeniť, čo najrýchlejšie a čo najvýhodnejšie zrealizovať predaj Vašej nehnuteľnosti, potrebujeme Vašu plnú dôveru. Preto pracujeme predovšetkým prostredníctvom referencií a výhradne EXKLUZÍVNE.

Predaj Vašej nehnuteľnosti je predmetom vzájomnej písomnej dohody medzi Vami, ako majiteľom nehnuteľnosti a našou spoločnosťou, čím dostávate garanciu, že sprostredkovanie predaja Vašej nehnuteľnosti berieme naozaj vážne a naším prvoradým cieľom je Vaša spokojnosť.

Vďaka 5***** privátnym realitným službám na mieru, ktoré pre svojich klientov zabezpečujeme, sa môžete spokojne venovať svojej práci, rodine, či voľnočasovým aktivitám, pretože celý obchod za Vás riešime my.

AKO PRACUJÚ REALITNÍ PROFESIONÁLI?

1. PRVÝ KONTAKT

Ďakujem, že ste sa na nás obrátili s dôverou o pomoc pri predaji vašej nehnuteľnosti. Od začiatku k našim klientom pristupujeme individuálne, diskrétne a úctivo. Naším cieľom je klienta maximálne odbremeniť od predaja jeho nehnuteľnosti a tým mu šetriť čas a peniaze. Preto osobne, telefonicky alebo emailom Vás požiadame o základné informácie o nehnuteľnosti.

2. BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Na základe prvotných informácií sa dohodneme na termíne nezáväzného, osobného stretnutia, spojeného s obhliadkou nehnuteľnosti za prítomnosti vás ako majiteľa, prípadne splnomocnenej osoby. Na tomto stretnutí si nehnuteľnosť spoločne prejdeme, doplníme chýbajúce informácie, priblížime situáciu na realitnom trhu, vysvetlíme, ako pracujeme, v čom sa líšime od konkurencie, čo sme dosiahli, čo navrhujeme a aké riziká súvisia so zle zvoleným systémom predaja nehnuteľnosti.

3. ZAČIATOK SPOLUPRÁCE

Pokiaľ vás naša prezentácia zaujala a na základe poskytnutých argumentov sa rozhodnete stať súčasťou nášho portofólia spokojných zákazníkov, vzájomne si odsúhlasíme predajnú cenu, určíme cieľovú skupinu, pripravíme marketingový a mediálny plán predaja a podpíšeme vzájomnú Dohodu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti.

4. MARKETING

Po tom ako si vzájomne potvrdíme stratégiu predaja, nehnuteľnosť spracujeme do predajnej podoby naším marketingovým tímom a začneme propagáciu nehnuteľnosti prostredníctvom najväčšieho množstva dostupných marketingových kanálov, ktoré si detailne priblížime na osobnom stretnutí. Pokiaľ si to bude predaj vyžadovať, nad rámec fungujúcich marketingových kanálov vieme zabezpečiť aj nadštandardné služby.

5. PROFESIONÁLNA PREZENTÁCIA

Vďaka kvalitnej marketingovej prezentácii záujemca dostáva všetky informácie o nehnuteľnosti online a v predstihu, čím šetrí čas sebe, aj vám. Na základe komplexnej prezentácie vieme do veľkej miery odfiltrovať nežiadúci realitný turizmus, v rámci ktorého sú záujemci nútení navštevovať množstvo nehnuteľností z dôvodu nedostatku informácií. Pokiaľ je záujemca na základe prezentácie presvedčený o ponúkanej nehnuteľnosti, dohodneme si osobnú obhliadku.

6. INDIVIDUÁLNA OBHLIADKA

Pred samotnou obhliadkou záujemcovi zodpovieme prípadné otázky či upresníme prezentované informácie. Pokiaľ bude záujemca potrebovať čerpať hypotéku, objasníme mu problematiku takéhoto financovania. Týmto postupom do maximálnej možnej miery docielime, aby na obhliadku prišli len reálni záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti. Počas celej doby zastupujeme vaše záujmy a záujemcovi poskytneme úplné a neskreslené informácie o nehnuteľnosti. Obhliadku vedie skúsený obchodník s niekoľkoročnou praxou a množstvom úspechov z realitnej brandže.

7. PREDAJNÝ SERVIS

Pokiaľ sa po individuálnej obhliadke záujemca rozhodne nehnuteľnosť kúpiť, vysvetlíme mu celý postup a priblížime všetko, čo bude obchod obnášať. V prípade potreby bankového financovania mu ochotne pomôžeme s vybavením hypotéky. Pripravíme detailnú rezervačnú zmluvu podmienenú zložením rezervačnej zálohy. Tým dostávate istotu, že kupujúci od obchodu neodstúpi. Po pripísaní rezervačnej zálohy – blokovacieho depozitu na účet našej kancelárie pripraví notár, resp. advokátska kancelária návrh kúpnej zmluvy. Benefity vyplývajúce z advokátskej autorizácie a notárskej zápisnice si prejdeme na osobnom stretnutí. Kupujúcemu disponujúcemu hotovosťou zabezpečíme všetko potrebné pre úschovu peňazí u notára. Po pripísaní kúpnej ceny na notársky účet spolu s návrhom na vklad zavkladujeme kúpne zmluvy na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore.

8. POPREDAJNÝ SERVIS

Hneď ako uplynie zákonom stanovená lehota a príslušný kataster povolí vklad, vlastnícke právo k nehnuteľnosti prechádza z pôvodného majiteľa na nového. My zabezpečíme aktuálny list vlastníctva, kde figuruje už nový vlastník. Na základe nového listu vlastníctva notár uvoľní peniaze z úschovy na účet predávajúceho. Po pripísaní úhrady kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho, spoločne odovzdáme nehnuteľnosť novému majiteľovi, podľa vopred dohodnutých podmienok. Pripravíme všetky potrebné dokumenty na prepis nehnuteľnosti, aby sme vás odbremenili od úplného začiatku, až do samého konca predaja vašej nehnuteľnosti.

9. BONUS NA ZÁVER

Čo by to bol za obchod, na konci ktorého by nebolo niečo extra? Z našich klientov sa po úspešnom ukončení obchodu stávajú priatelia a toto priateľstvo najlepšie vystihuje Aristotelov citát:„Dokonalé priateľstvo je láskavosť medzi dobrými ľuďmi. A pre- tože sú dobrí, sú si zároveň navzájom užitoční a spôsobujú si navzájom radosť.“

Ozvite sa nám a my vám na bezplatnom, nezáväznom stretnutí vysvetlíme ako spolu vieme čo najvýhodnejšie predať vašu nehnuteľnosť.

Ozvite sa nám a my vám na bezplatnom, nezáväznom stretnutí vysvetlíme ako spolu vieme čo najvýhodnejšie predať vašu nehnuteľnosť.

PhDr. Ing.
JURAJ GĽONDA, RSc.

Garant kvality realitných služieb

PhDr. Ing.
JURAJ GĽONDA, RSc.

Garant kvality realitných služieb

Porovnať