Your search results

POTREBUJEM PREDAŤ

Potrebujete predať svoju nehnuteľnosť, ale za najcennejšiu komoditu považujete VÁŠ ČAS? Poskytujeme 5***** privátne realitné služby. Zameriavame sa výlučne na EXKLUZÍVNY predaj KVALITNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ, ktorého cieľom je úspora času, zdravia a peňazí.

Aby sme Vás dokázali maximálne časovo odbremeniť, čo najrýchlejšie a čo najvýhodnejšie zrealizovať predaj Vašej nehnuteľnosti, potrebujeme Vašu plnú dôveru. Preto pracujeme predovšetkým prostredníctvom referencií a výhradne EXKLUZÍVNE. Predaj Vašej nehnuteľnosti je predmetom vzájomnej písomnej dohody medzi Vami, ako majiteľom nehnuteľnosti a našou spoločnosťou, čím dostávate garanciu, že sprostredkovanie predaja Vašej nehnuteľnosti berieme naozaj vážne a naším prvoradým cieľom je Vaša spokojnosť. Vďaka 5***** privátnym realitným službám na mieru, ktoré pre svojich klientov zabezpečujeme, sa môžete spokojne venovať svojej práci, rodine, či voľnočasovým aktivitám, pretože celý obchod za Vás riešime my.

PRVÝ KONTAKT

V prvom rade si veľmi vážime, že ste sa na nás obrátili s dôverou o pomoc pri predaji Vašej nehnuteľnosti. Od začiatku k naším klientom pristupujeme individuálne, diskrétne a úctivo. Naším cieľom je klienta maximálne odbremeniť od predaja svojej nehnuteľnosti a tým mu šetriť čas a peniaze. Preto osobne, telefonicky, alebo emailom Vás požiadame o základné informácie o nehnuteľnosti.

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Na základe prvotných informácií sa dohodneme na termíne nezáväzného, osobného stretnutia, spojeného s obhliadkou nehnuteľnosti za prítomnosti Vás ako majiteľa, prípadne splnomocnenej osoby. Na tomto stretnutí si nehnuteľnosť spoločne prejdeme, doplníme chýbajúce informácie, priblížime situáciu na realitnom trhu, vysvetlíme ako pracujeme, v čom sa líšime od konkurencie, čo sme dosiahli, čo navrhujeme a aké riziká súvisia so zle zvoleným systémom predaja nehnuteľnosti.

ZAČIATOK SPOLUPRÁCE

Pokiaľ Vás naša prezentácia zaujala a dobrovoľne sa rozhodnete stať súčasťou nášho portofólia spokojných zákazníkov, podpíšeme vzájomnú Dohodu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti, čím získavate doklad o tom, že predaj Vašej nehnuteľnosti je v súlade s platnou legislatívou SR a my transparentný mandát na zastupovanie pri sprostredkovaní predaja Vašej nehnuteľnosti. Na základe benchmarkingu Vám navrhneme skutočnú predajnú cenu, určíme cieľovú skupinu a pripravíme marketingový a mediálny plán predaja.

NAJLEPŠÍ MARKETING

Akonáhle si vzájomne odsúhlasíme stratégiu predaja, nehnuteľnosť spracujeme do predajnej podoby prostredníctvom nášho marketingového tímu a začneme propagáciu nehnuteľnosti prostredníctvom najväčšieho množstva marketingových kanálov spomedzi všetkých realitných sprostredkovateľov na slovenskom realitnom trhu, ktoré si detailne priblížime na osobnom stretnutí. Pokiaľ si to bude predaj vyžadovať, nad rámec overených marketingových kanálov vieme zabezpečiť aj nadštandardné služby.

PROFESIONÁLNA PREZENTÁCIA

Účelom realizovanej reklamnej kampane je osloviť cieľovú skupinu a nájsť vhodného záujemcu o nehnuteľnosť. Vďaka kvalitnej marketingovej prezentácii záujemca dostáva všetky detailné informácie o nehnuteľnosti online, čím šetrí čas sebe, aj Vám. Na základe komplexnej prezentácie vieme do veľkej miery odfiltrovať realitný turizmus, kedy sú nútení záujemci navštevovať množstvo nehnuteľnosti z dôvodu nedostatku informácií. Pokiaľ je záujemca na základe prezentácie presvedčený o ponúkanej nehnuteľnosti, dohodneme si individuálnu obhliadku.

INDIVIDUÁLNA OBHLIADKA

Pred samotnou obhliadkou záujemcovi zodpovieme prípadné otázky, či upresníme chýbajúce informácie. Aby sme maximálne šetrili čas všetkým stranám, záujemcov pred samotnou obhliadkou preverujeme. Zistíme akým spôsobom chcú v prípade záujmu kúpu nehnuteľnosti financovať. Pokiaľ bude potrebné úverové financovanie, prejdeme si možnosti, overíme bonitu a záujemcovi objasníme problematiku takéhoto financovania. Rovnako mu priblížime samotný úverový a obchodný proces. Týmto postupom docielime to, aby na obhliadku prišli len reálny záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti. Ak ste časovo zaneprázdnený, obhliadku vykonáme bez Vašej prítomnosti. Počas celej doby zastupujeme Vaše záujmy a záujemcovi poskytneme úplné a neskreslené informácie o nehnuteľnosti. Obhliadku vedie skúsený obchodník s niekoľkoročnou praxou a množstvom úspechov z realitnej branže.

PREDAJNÝ SERVIS

Pokiaľ sa po individuálnej obhliadke záujemca rozhodne nehnuteľnosť kúpiť, objasníme mu celý postup a priblížime všetko, čo bude obchod obnášať. V prípade potreby úverového financovania mu ochotne pomôžeme s vybavením hypotéky. Pripravíme detailnú rezervačnú zmluvu, ktorá má atribúty zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a je podmienená zložením rezervačnej zálohy. Tým dostávate istotu, že kupujúci od obchodu neodstúpi. Po pripísaní rezervačnej zálohy na účet pripraví naša advokátska kancelária návrh kúpnej zmluvy. Po odsúhlasení znenia kúpnej zmluvy všetkými stranami pristúpime k jej podpisu. Keďže na prvé miesto dávame bezpečnosť transakcie, kúpne zmluvy pripravujeme v najbezpečnejšom režime vôbec. Sú autorizované advokátom, ktorý preberá celú zodpovednosť za prípravu zmluvnej dokumentácie. Problematiku a benefity vyplývajúce z advokátskej autorizácie si prejdeme na osobnom stretnutí. Kupujúcemu disponujúcemu hotovosťou zabezpečíme úschovu peňazí prostredníctvom ním zvoleným nástrojom. Môže sa rozhodnúť pre bankovú vinkuláciu, notársku úschovu, alebo advokátsku úschovu svojich peňazí. Po ošetrení kúpnej sumy zmluvy, spolu s návrhom na vklad zavkladujeme na príslušnom Katastri.

POPREDAJNÝ SERVIS

Akonáhle uplynie zákonom stanovená lehota a príslušný Kataster povolí vklad, vlastnícke právo k nehnuteľnosti prechádza z pôvodného majiteľa na nového. My zabezpečíme aktuálny list vlastníctva, kde figuruje už nový majiteľ. Na základe tohto dokumentu príslušná inštitúcia uvoľní peniaze z úschovy na účet predávajúceho. Po pripísaní kúpnej ceny na účet spoločne podľa vopred dohodnutých podmienok odovzdáme nehnuteľnosť novému majiteľovi. Pripravíme všetky potrebné dokumenty na prepis nehnuteľnosti, aby sme Vás odbremenili od úplného začiatku, až do samého konca predaja Vašej nehnuteľnosti.

Porovnať