Your search results

POTREBUJEM PRENAJAŤ

Potrebujete prenajať svoju nehnuteľnosť, ale za najcennejšiu komoditu považujete VÁŠ ČAS? Poskytujeme 5***** privátne realitné služby. Nerobíme rozdiely, či potrebujete predať svoju nehnuteľnosť alebo prenajať. Garantujeme rovnakú kvalitu našich služieb v oboch  typoch obchodných prípadoch.

Aby sme Vás dokázali maximálne časovo odbremeniť, čo najrýchlejšie a čo najvýhodnejšie zrealizovať prenájom Vašej nehnuteľnosti, potrebujeme Vašu plnú dôveru. Preto pracujeme predovšetkým prostredníctvom referencií a výhradne EXKLUZÍVNE. Prenájom Vašej nehnuteľnosti je predmetom vzájomnej písomnej dohody medzi Vami, ako majiteľom nehnuteľnosti a našou spoločnosťou, čím dostávate garanciu, že sprostredkovanie prenájmu Vašej nehnuteľnosti berieme naozaj vážne a naším prvoradým cieľom je Vaša spokojnosť. Vďaka 5***** privátnym realitným službám na mieru, ktoré pre svojich klientov zabezpečujeme, sa môžete spokojne venovať svojej práci, rodine, či voľnočasovým aktivitám, pretože celý obchod za Vás riešime my.

PRVÝ KONTAKT

V prvom rade si veľmi vážime, že ste sa na nás obrátili s dôverou o pomoc pri prenájme Vašej nehnuteľnosti. Od začiatku k naším klientom pristupujeme individuálne, diskrétne a úctivo. Naším cieľom je klienta maximálne odbremeniť od prenájmu svojej nehnuteľnosti a tým mu šetriť čas a peniaze. Preto osobne, telefonicky, alebo emailom Vás požiadame o základné informácie o nehnuteľnosti.

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Na základe prvotných informácií sa dohodneme na termíne nezáväzného, osobného stretnutia, spojeného s obhliadkou nehnuteľnosti za prítomnosti Vás ako majiteľa, prípadne splnomocnenej osoby. Na tomto stretnutí si nehnuteľnosť spoločne prejdeme, doplníme chýbajúce informácie, priblížime situáciu na realitnom trhu, vysvetlíme ako pracujeme, v čom sa líšime od konkurencie, čo sme dosiahli, čo navrhujeme a aké riziká súvisia so zle zvoleným systémom prenájmu nehnuteľnosti.

ZAČIATOK SPOLUPRÁCE

Pokiaľ Vás naša prezentácia zaujala a dobrovoľne sa rozhodnete stať súčasťou nášho portofólia spokojných zákazníkov, podpíšeme vzájomnú Dohodu o sprostredkovaní prenájmu nehnuteľnosti, čím získavate doklad o tom, že prenájom Vašej nehnuteľnosti je v súlade s platnou legislatívou SR a my transparentný mandát na zastupovanie pri sprostredkovaní prenájmu Vašej nehnuteľnosti. Na základe SWOT analýzy Vám navrhneme reálnu cenu, určíme cieľovú skupinu a pripravíme marketingový a mediálny plán.

NAJLEPŠÍ MARKETING

Akonáhle si vzájomne odsúhlasíme obchodnú stratégiu, nehnuteľnosť spracujeme do lukratívnej podoby prostredníctvom nášho marketingového tímu a začneme propagáciu nehnuteľnosti prostredníctvom najväčšieho množstva marketingových kanálov spomedzi všetkých realitných sprostredkovateľov na slovenskom realitnom trhu, ktoré si detailne priblížime na osobnom stretnutí. Pokiaľ si to bude prenájom vyžadovať, nad rámec overených marketingových kanálov vieme zabezpečiť aj nadštandardné služby.

PROFESIONÁLNA PREZENTÁCIA

Účelom realizovanej reklamnej kampane je osloviť cieľovú skupinu a nájsť vhodného záujemcu o nehnuteľnosť. Vďaka kvalitnej marketingovej prezentácii záujemca dostáva všetky detailné informácie o nehnuteľnosti online, čím šetrí čas sebe, aj Vám. Na základe komplexnej prezentácie vieme do veľkej miery odfiltrovať realitný turizmus, kedy sú nútení záujemci navštevovať množstvo nehnuteľnosti z dôvodu nedostatku informácií. Pokiaľ je záujemca na základe prezentácie presvedčený o ponúkanej nehnuteľnosti, dohodneme si individuálnu obhliadku.

INDIVIDUÁLNA OBHLIADKA

Pred samotnou obhliadkou záujemcovi zodpovieme prípadné otázky, či upresníme chýbajúce informácie. Aby sme maximálne šetrili čas všetkým stranám, záujemcov pred samotnou obhliadkou preverujeme. Zistíme ich preferencie, potreby a predstavovanú dĺžku nájomného vzťahu. Týmto postupom docielime to, aby na obhliadku prišli len reálny záujemcovia o nájom nehnuteľnosti. Ak ste časovo zaneprázdnený, obhliadku vykonáme bez Vašej prítomnosti. Počas celej doby zastupujeme Vaše záujmy a záujemcovi poskytneme úplné a neskreslené informácie o nehnuteľnosti. Obhliadku vedie skúsený obchodník s niekoľkoročnou praxou a množstvom úspechov z realitnej branže.

NÁJOMNÁ ZMLUVA

Pokiaľ sa po individuálnej obhliadke záujemca rozhodne si nehnuteľnosť prenajať, objasníme mu celý postup a priblížime všetko, čo bude obchod obnášať. Vysvetlíme mu čo znamenajú pojmy ako depozit, doba nájmu, či výpovedná lehota. Pripravíme detailnú nájomnú zmluvu, ktorá je podmienená zložením depozitu a nájomným vopred podľa dohody. Tým dostávate istotu, že nájomník je seriózny a Vy budete krytý v prípade poškodenia majetku. Nájomnú zmluvu podľa potreby vieme zabezpečiť aj v anglickom, prípadne nemeckom jazyku. Rovnako spíšeme stavy meračov a pripravíme kompletnú dokumentáciu potrebnú k bezstarostnému prenájmu Vašej nehnuteľnosti.

Porovnať